Gepubliceerd op 4 januari 2022

Medewerkers

Bij de locatie Tolhuis-Zwanenveld werken een viertal therapeuten en één secretaresse. Naast deze collega's zullen er in de toekomst ook therapeuten van de locaties Weezenhof, Aldenhof en Meijhorst te vinden zijn, zodat diverse specialisaties goed verspreid zijn over diverse locaties in Dukenburg.

Hieronder een introductie van onze nieuwe collega's, foto's op de website zullen nog volgen.

Gerry Hemeltjen, algemeen practicus, ingeschreven in het kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en het BIG (de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), heeft praktijk Tolhuis-Zwanenveld overgenomen sinds 2013. Zij is momenteel bezig met het upgraden van haar specialisatie Sportfysiotherapie. Hierbij ligt het accent niet alleen op sporters (recreatief en top), maar vooral om laag belastbare personen (zoals diegene met COPD, Diabetes, Hart en vaataandoening, Obesitas en Deconditionering) optimaal actief te begeleiden.

Harrie de Graaf is werkzaam in de praktijk Tolhuis-Zwanenveld sinds 1977 en voornamelijk actief op de vestiging Tolhuis. Naast algemeen practicus, ingeschreven in het kwaliteitsregister van het KNGF en het BIG, is Harrie gespecialiseerd in behandelingen op neurologisch gebied met behulp van de NDT methode. Met deze methode wordt bij bestaande of dreigende ontwikkelingsachterstand van pas geborenen de motoriek gestimuleerd gedurende het eerste levensjaar. Ook kinderen en volwassenen met aangeboren of verworven neurologische aandoeningen hebben baat bij deze therapie. We werken toe naar een zo optimaal mogelijke beweegfunctie.

Caroliene Flemminks Smid maakt sinds september 2010 deel uit van Fysiotherapie Tolhuis-Zwanenveld. Zij is eveneens ingeschreven in het kwaliteitsregister van het KNGF en het BIG. Zij is algemeen practicus en heeft bijscholing gevolgt in sportrevalidatie en looptraining bij claudicatio intermittens long-en hartrevalidatie.

Betty Moorman is sinds 2002 als secretaresse een onmisbaar lid van Fysiotherapie Tolhuis-Zwanenveld. Naast receptiewerkzaamheden, verzorgt zij de administratie, is zij ondersteunend in de behandeling en zorgt ze ervoor dat de huishoudelijke processen goed verlopen.

Rob Stel is twee keer per week bij Fysiotherapie Tolhuis-Zwanenveld te vinden, maar werkt daarnaast veel in zijn eigen fysiotherapiepraktijk BodyUse te Uden.  Rob heeft diverse cursussen en opleidingen voltooid, o.a. Manuele Therapie, DM2, Cardiovasculair Risico management, Bedrijfsfysiotherapie, Medische trainingstherapie, Medical Taping Concept (MTC), Kaakklachten aan de ACTA (TMD), en cursussen m.b.t. heup- en knieprothesen, COPD en Astma, valpreventie, COVID-19 en Oncologie.

 

Locatie Zwanenveld

Wachtkamer

 

Oefenzaal

 

Behandelkamer