Werkwijze van de orofaciaal therapeut

De orofaciaal therapeut werkt nauw samen met diverse specialisten, denk aan tandartsen, kno-artsen, gnathologen, huisartsen, kaakchirurgen, orthodontisten, neurologen en psychologen.
Tijdens de intake worden uw klachten uitgebreid in kaart gebracht, waarbij wordt gestart met een vraaggesprek, gevolgd door een lichamelijk onderzoek. Het voorgestelde behandelplan wordt met u besproken en in sommige gevallen zal hierbij in een multidisciplinair team gewerkt worden.

Indicaties voor orofaciale therapie kunnen zijn:

 • Kaakklachten
 • Tandenklemmen/tandenknarsen (bruxisme)
 • Onverklaarbare kies-/tandpijn
 • Beperkte mondopening (trismus)
 • Hoofdpijn, nek- en keelklachten
 • Duizeligheid
 • Aangezichtsverlamming (facialisparese)
 • Revalidatie bij operaties in het hoofd-/halsgebied
 • Pijn bij het oor
 • Oorsuizen (tinnitus)

Bij het starten van de behandeling zal worden stilgestaan bij uitleg over de klachten, adviezen hoe u hier het beste mee om kan gaan en vaak zullen oefeningen voor thuis meegegeven worden. De orofaciaal therapeut zal in veel gevallen ook gebruik maken van manuele technieken, zoals: massage, rekken, mobilisaties/manipulaties van gewrichten of dry needling.

Vergoeding

Orofaciale fysiotherapie wordt vergoed via de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed, is afhankelijk van uw polisvoorwaarden (aanvullende verzekering).
U kunt bij ons terecht met en zonder verwijzing.
Indien er sprake is van een chronische indicatie, is altijd een verwijzing nodig.


​Meer weten of interesse in een orofaciale therapie behandeling?

Neem contact op

"Ik heb mijn leven weer op de rit gekregen na een aanval van tinnitus. Ik ben enorm goed opgevangen door Jan (orofaciaal therapeut). Ik heb nu nog lichte oorsuizen, die harde pieptoon is gelukkig weg."

Fred (Wijchen)

over Orofaciale Therapie

Onze therapeuten gespecialiseerd in Orofaciale Therapie

Jan Meurs

 • fysiotherapie
 • master manueeltherapie, orofaciale therapie & MSK echografie
 • specialist schouder
 • shockwave, EPTE en dry needling